Video 1:

Hvorfor SSM Metoden?

Video 2:

Din digitale strategi

Video 3:

Bli unik med story

Video 4:

Markedsføring

Aldri vær en Luke, vær Yoda!

Siden steinalderen har mennesker brukt historier og storytelling for å kommunisere. Forskere tyder til at storytelling var en av de grunnleggende egenskapene vi mennesker besatt som har vært avgjørende for utviklingen av språket vi har i dag. 

Det er i vår natur å bli trollbundet av historier, og det er grunnen til at story og storytelling er den andre pilaren i SSM Metoden. 

Ved å fortelle en historie vil du ikke kun være mer interessant for målgruppen, men også få dem til å vise empati og medfølelse da de lever seg inn i det du formidler. 

Denne pilaren er utviklet for å gjøre to ting.

Først, du vil lære å se på målgruppen din på 3 måter basert på deres kjennskap til seg selv.

Deretter, vil du lære hvordan du kan identifisere målgruppen din sin naturlige reise, og bruke dette til å posisjonere din bedrift som en naturlig veileder på den reisen. 

 

Første element: 3 faser av forståelse og erkjennelse

Alle mennesker er forskjellig, og nettopp det gjør markedsføring spennende. 

Alt vi besitter av informasjon og forståelse om verden er dannet gjennom våre egne linser, våre øyne. Din måte å se på verden er dannet basert på dine verdier, dine holdninger og normer. Dette gjør at din verden ikke er den samme som min. 

Dette er noe som i seg selv er ganske selvforklarende, men hvordan har det seg slik at vi markedsfører likt de alle? 

Hvorfor tilpasser vi ikke formulering, budskap eller vinkling til ulike segmenter av målgruppen vår? 

Du kan dele målgruppen din opp i mange segmenter basert på behov, ønsker, drømmer osv. Men hva jeg har funnet å være mer avgjørende enn den type segmentering, er å segmentere på målgruppens forståelse av seg selv. 

Det kan virke noe kryptisk eller mystisk ut, men det er i grunn ganske enkelt. 

Alle målgrupper kan deles inn i 3 grupper; 

1. Ignoranten; denne personer lever så trygt i sin egen lille boble at en ikke ser sine egne feil, ønsker, drømmer, muligheter eller at det eksisterer noe lenger bort enn nesetippen. Majoriteten av markedet er ignoranter, og det er din bedrifts jobb å sprekke denne boblen ved å få personen selv til å anerkjenne at de kan gjøre mer.

2. Søkeren; dersom en ignorant anerkjenner ovenfor seg selv at de kan gjøre mer, transformerer de til å bli søkeren. Dette er en person som har erkjent at de har noe de må løse, og streber etter å tilegne seg informasjon omkring dette. Her vil det være din bedrifts oppgave å levere verdi på det personen ønsker og trenger.

3. Pionéren; når en har erkjent problemet og tilegnet seg informasjon om det, så blir en søker til en pionér. En pionér er klar for å ta handling, og søker etter en mentor, en guide som kan hjelpe dem på veien. Din bedrift bør være den personen.

 

Aldri vær en Luke, vær Yoda. 

Alle personer ønsker en veileder, en mentor og guide som kan hjelpe dem med å nå målet sitt. Dette skyldes at vi alle er helten i vår egen historie, vårt eget liv. Vi kan bli inspirert av andre “helter”, men vi ønsker ikke å jobbe med dem. Det er grunnen til at du ikke skal posisjonere deg som hovedkarakteren, vær heller personen som går ved siden av, veileder og rådgir. 

Dette gjør deg langt mer attraktiv for de mengder at folk som ønsker din kunnskap, ditt produkt eller tjeneste. 

 

Andre element: Din brand story

Som nevnt lever alle personer som helter i sine egne liv. Dette gjør at vi alle er på vår egen personlige reise gjennom livet. Denne reisen er noe du og din bedrift kan “hi-jacke”, koble seg inn på, og bruke for å levere et langt bedre produkt enn tidligere. 

Slik kan du kartlegge målgruppens reise for å tilpasse ditt budskap:

1. En karakter med et ønske

2. Har et problem, både eksternt og internt

3. Møter en guide (din bedrift) som viser empati og har autoritet

4. Guiden deler en prosess, en metode som kan hjelpe helten

5. Prosessen fører til et positivt resultat, samtidig som det unngår noe negativt

6. Ved å gå reisen vil personen transformere seg

 

Alle bedrifter selger transformasjon, så bruk det. 

Bruk prosessen over til å kartlegge ulike “reiser” målgruppen din kan ha, og bruk det som grunnlag for hvordan dere brander produktene deres, designer dem, bygger opp nettsiden, den nye kampanjen, osv osv.

 

Som nevnt tidligere, personer tiltrekkes av andre personer. Vis at din bedrift ikke kun er en organisasjon, men en gruppe mennesker som ønsker å bidra, å hjelpe. 

Det er slik du vinner i et marked preget av mer konkurranse enn noen gang.

 

Ønsker du å se videoen? Her er det vi går gjennom:

1. Hvorfor story er en av de mest effektive verktøyene å benytte i markedsføring.

2. Hvordan du smart kan segmentere markedet inn i 3 grupper, og bruke det som strategi for å gjøre konkurranse irrelevant. 

3. Hvordan du kan bruke story for å gjøre bedriften din til en kundemagnet og bygge autoritet.

 

Ferdig? Fullfør to-do listen under.

Har du husket å…?

Pass på at du fullfører stegene under før du fortsetter til neste video.

Steg 1:

Bli med i FB Gruppen

Bli med i gruppen av mennesker som tror på og implementerer SSM Metoden i sine virksomheter på Facebook. 

Steg 2:

Hold deg oppdatert

Fyll inn informasjonen din under om du ønsker å holde deg oppdatert, få oppdaterte nyheter, og teknikker forbundet SSM Metoden på mail.


BURO VENTURES .

@ Oslo, Norway

error: