Video 1:

Hvorfor SSM Metoden?

Video 2:

Din digitale strategi

Video 3:

Bli unik med story

Video 4:

Markedsføring

Dine verdier gjør deg attraktiv – slik gjør du bedriften din til en kundemagnet

Alle mennesker ønsker å bli sett. 

Det er i vår natur å ønske å bli sett, anerkjent, og å ha mennesker rundt oss som vi føler oss trygge rundt. 

Men hvordan gjør man akkurat dette, og hvordan passer det inn i “business verden”?

Mange tenker at privatliv og business er to separate verdener, og har noenlunde rett. Men ikke helt. 

Som mennesker tar vi på oss masker hele tiden. Vi har en maske med vår kjæreste, familien, med venner, med kollegaer og med kunder. Vi bruker masker, endrer og tilpasser personligheten vår i retning av formell/uformell avhengig av situasjonen. 

Hvorfor har det seg slik at man gjør dette?

Hvorfor er man ikke bare seg “selv” hele tiden?

Dette er spørsmål det ikke finnes noen tydelig og rett svar på, men jeg velger å tro at dersom en mestrer å ta av seg maskene, og leve mer i tro til hvem man selv er uavhengig av omstendighetene, så vil du være som en magnet for de rundt deg. 

Mennesker tiltrekkes ikke markedsføringskampanjer eller selgere, men medmennesker med samme verdier, med visjoner de resonnerer med eller et mission de ønsker å ta del i. 

Det er grunnen til at den første pilaren er så essensiell. 

Hvordan kan bedriften din inneha disse kvalitetene dersom du personlig lever med 5, 8, 10 eller flere masker? 

For å begynne endringen må du først avgjøre hvilke verdier du har, for deretter å identifisere hvilke verdier bedriften din skal ha.

Deretter identifiserer du hvilken visjon og mission du personlig har, etterfulgt av dette i organisasjonen. 

Det er avgjørende å gjøre det i denne rekkefølgen, for hvordan i verden skal du peke ut verdier, visjon og mission for bedriften dersom du er usikker på din egen person. 

Dette er den første delen av pilaren, og er helt avgjørende for å sikre en high-achievement kultur og livsstil.

 

Det neste elementet under strategi er syretesten.

Du lurer sikkert på hva syretesten er?

Den er i grunn ganske enkel, og omhandler hvordan målgruppen og markedet ser på produktet eller tjenesten din. 

Oppsummert i et spørsmål; er produktet eller tjenesten din en vitamin, eller smertestillende?

En vitamin er noe som anses som “nice to have”, mens en smertestillende er “need to have”. 

Forskjellen er enorm, og dersom ditt produkt, eller din tjeneste blir ansett som en vitamin i markedet så vil det ikke kun hemme adopsjonen og veksten, men også hvilket glasstak du kommer til å treffe.

Dersom produktet eller tjenesten din blir ansett som en smertestillende derimot, vil kunder flokke til deg naturlig over tid. 

Hvis du svarer “vitamin” på spørsmålet over så kan du gjøre et par ting. 

Det første du bør gjøre er å gå ut til målgruppen og forhøre deg med dem hvorfor de anser det som en vitamin, noe som hadde vært fint å ha men ikke en nødvendighet. 

Målet med dette er å identifisere hvordan du kan reposisjonere eller endre brandingen av produktet eller tjenesten slik at det går fra vitamin -> smertestillende. 

 

Hvordan ser workflow prosessen din ut?

Er du en jack-of-all-trades? 

Mange personer i en bedrift jobber etter potet-prinsippet. De ønsker å kunne alt, gjøre alt, og har problemer med å slippe løs og delegere. 

Dette er utvilsomt en av de største problemene mange bedrifter opplever før de virkelig opplever vekst, og er noe både små og store bedrifter må jobbe med. 

Det tredje elementet under strategi pilaren er strukturering av workflow, og følgende 6 deler;

1. Markedsføring; hvordan blir nye kunder introduseres til ditt brand?

2. Salg; hvordan blir leads konvertert til kunder?

3. Leveranse; hvordan leverer du produktet/tjenesten til kundene?

4. Drift; hvordan sikrer du optimal drift av bedriften din?

5. Finansielle; hvordan ser den finansielle siden av bedriften ut?

6. Mindset; hva slags kultur bygges, og hvilke mindset har dere?

 

Disse seks delene er seks avgjørende deler av virksomheten din. 

Grunnen til at jeg har inkludert workflow analyse i SSM Metoden er som sagt for å sikre at du og din bedrift oppnår en high-achievement kultur og livsstil. 

Det hele handler om å bygge ritualer på hvordan man optimaliserer alle deler av virksomheten, og ikke kun markedsføring og salg. 

 

Min oppgave til deg er;

Kartlegg og noter hvordan skjer de ulike prosessene over. Hvordan dere arbeider med å forme disse. Hvilke rutiner og ritualer som er på plass for å optimalisere prosessen. Og ikke minst, hvilken fordeling av personell har dere? Gjør du alt, eller er ting delegert?

 

Ønsker du å se videoen? Her er det vi går gjennom:

1. Hvordan du gjør bedriften din til en kundemagnet ved å identifisere dine personlige verdier, visjoner og mission.

2. Hvordan du identifiserer om produktet ditt er etterspurt i markedet ved å stille ett enkelt spørsmål.

3. Hvordan du kan strukturere bedriften din til å håndtere 200-500% vekst.

 

Ferdig? Fullfør to-do listen under.

Har du husket å…?

Pass på at du fullfører stegene under før du fortsetter til neste video.

Steg 1:

Bli med i FB Gruppen

Bli med i gruppen av mennesker som tror på og implementerer SSM Metoden i sine virksomheter på Facebook. 

Steg 2:

Hold deg oppdatert

Fyll inn informasjonen din under om du ønsker å holde deg oppdatert, få oppdaterte nyheter, og teknikker forbundet SSM Metoden på mail.


BURO VENTURES .

@ Oslo, Norway

error: