Video 1 av 4:

Introduksjon

Video 2 av 4:

Strategi

Video 3 av 4:

Story

Video 4 av 4:

Markedsføring

Forrige video

Slik blir du Coca-cola i din nisje på kort tid!

Budsjett, synderen og årsaken til at bedrifter ikke har muligheten til å skalere opp raskt. Iallfall ikke før nå. 

Den tredje pilaren i SSM Metoden handler om markedsføring, og hvordan du kan strukturere den slik at du kaprer og “eier” nisjen din i løpet av 90 dager om implementert riktig. 

SSM Metoden bygger på filosofien om at vi må danne en intim relasjon med målgruppen, en strategi som belager seg på at vi blir den store fisken i en liten sjø. 

En av de bedre bøkene jeg har lest er Blue ocean. Om du ikke har lest den så er den verdt å ta en titt på! Boken handler om hvordan du fremfor å operere i en “rød sjø” (med mye konkurranse), heller bør etablere deg i et nytt marked, derav “blått hav”. 

Dette kan gjøres på noen enkle måter;

1. Du kan lage en prosess, en metode eller et rammeverk som du fremmer (eksempelvis SSM Metoden)

2. Du kan nisje ned og ha en type kunde (eksempelvis mediebyrå som kun jobber med lokale bedrifter som tannleger)

3. Du kan kun jobbe med en bransje

 

Det hele handler om at du må nisje ned. Ingen enkelt bedrift kan eie et helt marked, og for å kunne drive optimalt bør du segmentere deg ned. Velg en spesiell bransje, en type kunde, et spesifikt problem. Double down – og bli den beste. 

Det gjør markedsføringen mye enklere, og fasiliterer mulighetene for rask vekst. 

 

Content stacks, verktøyet som danner autoritet

Vi hører om og om igjen hvor viktig det er å etablere autoritet i markedet sitt. Men hvordan man gjør dette er noe usikkert. Jeg ønsker derfor å tilby et alternativ, og det er en serie av innhold, artikler eller videoer, som følger vårt naturlige tankemønster og de tre fasene av erkjennelse. 

 

Slik ser en content stack ut;

1. Problem, smerte eller ønske; det første innholdet du produserer skal fokusere på en av disse tre temaene, og er brukt for å etablere empati. Det får målgruppen til å assosiere med budskapet ditt. 

2. Noe kontroversielt; vi er alle kjent med click-bait titler. Dette innholdet tar det konseptet og er ment for å få målgruppen til å stille spørsmål ved det etablerte. Ved å få personen til å stille spørsmål ved det etablerte vil du få deres oppmerksomhet, samtidig som du vil være annerledes. Du inntar en posisjon hvor du stiller spørsmål ved det “systemet” personen følger, med den hensikt å vise dem til et bedre et. Dette innholdet er ment for å sprekke boblen ignoranten lever i, for å få dem til å selv erkjenne at noe kan være annerledes.

3. En prosess eller metode; en transformert ignorant blir til en søkende, og det er grunnen til at du tilby en prosess eller metode som kan hjelpe dem på veien. Dette posisjonerer deg som en guide, en mentor med autoritet, og du hjelper personen på veien for å løse problemet sitt. Dette er også med på å fremme deres utvikling mot å bli pionéren. 

4. Use case eller case study; dersom en person tilegner seg prosessen din, tror på den og ser for seg at de kan oppnå resultat med den, da blir de til en pionér. Av 100 personer du deler metoden din med vil 5-20% forsøke å anvende den, men ikke alle vil oppnå resultat ved å gjøre det på denne måten. Dette gjør at du sitter igjen med 80%+ som tror på og anerkjenner metoden din, og er klare for å ta handling og jobbe med deg. 

 

Dette er et enkelt oppsett for hvordan du og din bedrift kan produsere innhold som stimulerer vår naturlige utvikling som personer (fra å være ignoranten -> pionéren), og samtidig posisjonerer deg som en guide med autoritet. 

Denne formen for content stack kan brukes på mange forskjellige måter, og du kan til og med lage en 4 content stack for alle tre målgrupper (ignoranten, søkeren og pionéren). 

 

Fordelen ved å benytte seg av dette oppsettet er at du i tillegg til å få produsert innhold vil ha mer innhold å markedsføre med. Du kan bruke dette som utgangspunkt, og lage 4-5 forskjellige type innhold på hver av de 4 delene av oppsettet. Dette muliggjør det å benytte seg av “omnipresence” konseptet som bygger på “mere exposure effect”. 

Forskning viser at dersom en person blir eksponert for ditt brand 20 ganger så har de tillit til deg. Om de ser deg 50 ganger tror de på det meste som kommer fra deg.

Det er ved å kombinere content stacks og det å kontinuerlig være foran målgruppen på Facebook, email, YouTube, LinkedIn og andre kanaler at du kaprer markedet ditt, og blir Coca-Cola i din bransje/nisje på 90 dager!

 

Ønsker du å se videoen? Her er det vi går gjennom:

1. Hvorfor story er en av de mest effektive verktøyene å benytte i markedsføring.

2. Hvordan du smart kan segmentere markedet inn i 3 grupper, og bruke det som strategi for å gjøre konkurranse irrelevant. 

3. Hvordan du kan bruke story for å gjøre bedriften din til en kundemagnet og bygge autoritet.

 

Ferdig? Fullfør to-do listen under.

La oss akselerere deres virksomhet

Meld interesse og bli med andre bedriftsledere i vårt nettverk som vokser gjennom å bygge relasjon med målgruppen sin på et personlig nivå.

BURO VENTURES.

All rights reserved © 2018

BURO VENTURES.

All rights reserved © 2018

error: